1. Home
Jyoti Patil on 22 June 2017
Share on Facebook

लाईट बिल खूप जास्त येण्याबद्दल

आम्हाला दर महिन्याला जास्त लाईट बिल येते.आमचा वापर जास्त नसूनही आम्हाला जास्तीचे बिल भरावे लागत आहे. दर महिन्यात १००ते १५० युनिट्स जास्त टाकले जातात. या महिन्यात आम्हाला ६३४०रू. ईतके बिल आले आहे.ऑफिसमध्ये तक्रार करून काही उपयोग झाला नाही.तरी आपण कृपया याची दखल घ्यावी.

Jyoti Patil

मी ज्योती पाटील २२जून ला विज बिलाबद्दल तक्रार केली होती . त्याचे पुढे काय झाले याबद्दल मला आपण काही कळवले नाही.


ग्राहक सेवा से जुड़ियेJoin Grahak Seva
शिकायत दर्ज करेंStart a complaint