1. Home
Gopal Thakkar on 03 April 2017
Share on Facebook

Bus conductor bad behavior

02/04/2017 time bus no gj18zo147 na kandaktar nu vartunak bahu khrab hatu condector badha pesanjar sathe bumo padi no bolvana sabdo boli pesinjar ne bus ni niche utarya ane kaheta hata ke morbi stop nathi jyare condectar pase bhada pattak mangva ma avyu to evu kahu ke bhada patrak nathi apvu tamre jya complen karvi hoy tya kari lyo maru koy kay nathi ukhadi levanu to condaktar ne saru vartan mate talim apva namra vinanti sathe ek heran thayel st no pesenjar